WARSZTATY DLA SENIORÓW

Jak dotrzeć do seniorów ?

Seniorzy mają ogromną potrzebę przekazania swojego doświadczenia życiowego – na warsztatach stwarzam bezpieczne warunki do tego, aby mogli się nimi dzielić. Chcą również być wysłuchani, zauważeni i docenieni, potrzebują często wydobyć się z poczucia izolacji – nasze spotkania przygotowuje właśnie po to, żeby mogli pokazać siebie, być w pełni obecnymi i czuć się dobrze we własnym gronie.

Z mojego doświadczenia wynika, że największą przyjemnością i radością nie są  dla nich monotonne wykłady, ale aktywne spotkania przy kawie i herbacie, śpiewanie i odtwarzanie znanych, pamiętanych z młodości melodii i piosenek, wychodzenie na spacery, aktywność i twórczość, wspominanie doświadczeń życiowych, opisywanie swoich przeżyć, dzielenie się swoimi historiami.

Nasze motody

Warsztaty arteterapeutyczne dla seniorów pomagają im rozładować trudne emocje, obniżyć stres, a poprzez twórczość przywracają w nich poczucie wyjątkowości – jako grupa dotknięta wykluczeniem społecznym odzyskują odwagę do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Scenariusze i metody pracy przesyłam po spotkaniu na którym omawiamy konkretne potrzeby uczestników.

Zapraszam do kontaktu i współpracy