Arteterapia to terapia przez twórczość, sztukę, aktywność i zabawę. Jest próbą osiągania samoświadomości, dzięki której możliwe jest lepsze zrozumienie własnych doznań, emocji, potrzeb, myśli. Rozwijanie wyobraźni i kontakt z intuicją są kluczowe w postrzeganiu i rozumieniu siebie.

Dlaczego zajęłam się arteterapią ? – w arteterapii każdy jest twórcą, staje się na chwile wolny i wyjątkowy, dla mnie to najwyższe wartości które motywują do dalszej pracy w tym kierunku i dają  poczucie szczęścia. Na spotkaniach uczestnicy zostawiają ślady swoich emocji, najbardziej palących myśli, bardzo osobistych wrażeń.

 

Pokazywanie siebie w akcie twórczym bez zbędnych słów i konwenansów jest najlepszym sposobem komunikacji. Uczestnicy pozostając sobą i kierując się swoją wrażliwością tworzą jednak coś co dla wszystkich jest uniwersalne i wspólne. To za każdym razem jest wzbogacające spotkanie z samym sobą i przyjazna łączność z otoczeniem.

 

Na naszych spotkaniach najważniejszy jest proces nie efekt końcowy. Uczestnicy nie muszą mieć tak zwanego talentu –  jest to praca z ich zasobami i potencjałem każdego z nich. Nie koncentrujemy się na wartości artystycznej tworzonych dzieł, ale na swobodzie ekspresji, procesie w którym uczestnik wyraża siebie, ale też uwrażliwia się na przesłanie innych.

 

Poprzez aktywność, tworzenie i działanie, człowiek lepiej poznaje siebie, swoje wartości i potrzeby. Dużo łatwiej wyrażać siebie przez twórczość, symbole, metaforę niż wypowiadać się wprost i próbować ubrać w słowa własne odczucia.

 

 

 

Arteterapia przyczynia się do rozwoju osobowości, daje osobom w niej uczestniczącym zapał i energię, wskutek czego może nie tylko zapobiegać pogłębianiu dysfunkcji, ale także pomagać w wyleczeniu. Sztuka może być tutaj wykorzystana zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych.

Przeprowadzam sesje indywidualne oraz grupowe, przygotowuje  autorskie programy które uwzględnią konkretne uwarunkowania i potrzeby odbiorców. Ten rodzaj terapii może być stosowany względem osób niezależnie od poziomu wykształcenia, zdolności oraz stanu zdrowia i wieku – mogą w niej uczestniczyć  zarówno dzieci, jak i dorosłych.

 

Na warsztatach używam różnorodnych narzędzi i materiałów, łącze je i mieszam. W pracy korzystam z wielu różnych gatunków aktywności twórczej – malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba, drama, muzyka, ruch – aby osiągnąć cele terapeutyczne.  

METODY PRACY

W swojej pracy, na warsztatach korzystam z następujących metod i technik pacy::

 

·         Fotografia – aktywizuje uczestników docierając do nich poprzez typowe w fotografii wrażenia wzrokowe,  zamrożenie ruchu, złapanie światła, uczuć, pokazanie świata uchwyconego w ułamku sekundy. Fotografia jest doskonałym przykładem środka komunikacji, którym jest obraz. Potrafi kadrować nie tylko rzeczywistość ale również emocje, przekonania i doświadczenia, służy projekcji tego co wewnętrzne w każdym z nas.

 

·         Elementy muzykoterapii – otwieram na nowe wcześniej nie znane wrażenia słuchowe, aktywizuje i relaksuje, uwrażliwiam na rytm, melodykę i ciszę. Organizm człowieka jest zdrowy, jeśli panuje w nim harmonia.

 

·         Rysunek i malarstwo – pobudzam do ekspresji – uczestnicy wyodrębniają się, zaczynają tworzyć swój indywidualny świat, przeżywać go po swojemu i widzieć rzeczy w niepowtarzalny sposób.

 

·         Grafika i rzeźba – wyostrzam zmysły i wyobraźnie przestrzenne, uczymy się rozumieć otoczenie w którym zarówno pustka jak i znajdujące się w niej obiekty tworzą całość.

 
  – Drama, ruch, ekspresja – przełamuje schematyczne wyobrażenie własnego ciała,  poszerzamy skalę jego odczuwania, odkrywamy w sobie  przyglądamy się obraz samego siebie, zwiększamy świadomość ciała poprzez ruch. Relaksacja, praca z oddechem, improwizacja, gry i zabawy ruchowe. Drama to metoda, która w nieograniczony sposób pozwala nam doświadczać innych wariantów siebie, interpretować to co dla nas obce jako swoje, wcielać się w stany które są dla nas wartościowe, uczymy się słuchania innych, wywoływania pożądanych reakcji i radzenia sobie z różnymi emocjami.

·         Chromoterapia – wyzwalam emocje i uczucia, widzimy nawet gruczołami, bawimy się kolorami, korzystamy z terapeutycznego oddziaływania kolorów, odkrywamy symboliczną i metaforyczną moc kolorów.

– Land art, leśna mądrość, czyli kontakt z żywiołami, szukanie wspólnego poziomu doznań w kontakcie z przyrodą  – zbliżanie się do rytmu i pulsu którym żyje natura. Odzyskujemy pierwotną równowagę i dynamikę, uziemiamy się, rozładowujemy trudne emocje i napięcia, bazując na naturalnej relacji człowieka i przyrody.

·         Reading therapy – bawimy się słowem i sensem w którym wyrażamy siebie i otaczający nas świat, przekładamy na kształt książek własne historie, tworząc osobiste narracje, piszemy i opowiadamy bajki. Dobra książka pomaga zmniejszyć strach, uspokaja, redukuje lęki i odpręża. Pomaga zaakceptować swoją „inność” i ułatwia poszukiwanie sposobu realizacji siebie. Niesie ulgę w cierpieniu, koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania, pomaga nieśmiałym, samotnym i zakompleksionym, dodaje otuchy i siły do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, do odnajdywania swojej drogi.

 

·         Collage – burzymy stare narzucane przez świat znaczenia i tworzymy nowe,  poprzez łączenie z pozoru nie pasujących do siebie elementów, poszerzamy wyobraźnie, odświeżając kontekst, pobudzamy odwagę do własnego, nowego sposobu na opisywania świata.

 

·         Aktywizacja twórcza małych społeczności – analizujemy potrzeby osób żyjących na uboczu, niedostrzeganych, pomijanych lub wykluczonych. Integrujemy ich zdolności w zbiorowe działania na rzecz ich własnego środowiska.

Projekty oraz warsztaty są przeznaczone dla:

Szkoły Podstawowe,
Specjalne Ośrodki Wychowawcze,
Gimnazja oraz Szkoły Średnie,
Akademie, Uniwersytety, Szkoły Policealne,
Szkoły Artystyczne,
Domy Dziecka,
Świetlice terapeutyczne oraz wszelkie placówki pomocowe,
Stowarzyszenia i Fundacje,
Miejskie Domy Kultury.

Realizuje również warsztaty dla organizatorów kolonii, obozów i wycieczek.

Szczegółowe i wyprofilowane scenariusze zajęć dostarczam po spotkaniu i zapoznaniu się z indywidualnymi oczekiwaniami odbiorców.

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

Dodatkowe informacje dotyczące warsztatów tutaj